Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom spoločnosti PB FINANČNÉ SLUŽBY, a.s. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu za účelom marketingovej komunikácie. Zároveň súhlasím, aby PB FINANČNÉ SLUŽBY, a.s.  poskytlo tieto osobné údaje ktorémukoľvek  členovi skupiny Poštovej banky, ako prevádzkovateľovi, na ďalšie spracúvanie za účelom marketingovej komunikácie za podmienok a v rozsahu tu uvedenom. Zoznam členov Skupiny Poštovej banky je uvedený na www.postovabanka.sk/nase-spolocnosti. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä:

  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla banky,
  • právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU,
  • právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.