Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť PB finančné služby, a. s. (PBFS), vznikla v roku 2001 pod menom Auto Leas, a. s., a začala sa zaoberať najmä operatívnym leasingom automobilov. V roku 2019 sa rozhodlo o zmene stratégie PBFS. Služby faktoringu sa z PBFS presunuli do Poštovej banky a od júla 2019 sa spoločnosť začala špecializovať na financovanie aktív v oblasti poľnohospodárstva. Už v prvom roku napĺňania novej stratégie sa dostala medzi najväčších hráčov vo financovaní poľnohospodárskych aktív na Slovensku.