O nás

Spoločnosť PB Finančné služby, a. s., ponúka všetky štandardné lízingové služby so zameraním na korporátnu klientelu. Okrem tejto služby poskytuje komplex faktoringových služieb prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta.