Naše spoločnosti

Poštová banka a dcérske spoločnosti skupiny vám ponúkajú služby, vďaka ktorým sa o vás postaráme.

BANKA

BANKA

Poštová banka, a. s.

POISŤOVŇA

POISŤOVŇA

Poštová poisťovňa, a. s.

NADÁCIA

NADÁCIA

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY

DÔCHODOK

DÔCHODOK

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s.

FINANČNÉ SLUŽBY

FINANČNÉ SLUŽBY

PB Finančné služby, a. s.

Amico

Amico

Amico finance a.s.

INVESTÍCIE

INVESTÍCIE

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s.