Stroje a zariadenia

Financovanie hnuteľných a ostatných technológií a zariadení prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Dokumenty na stiahnutie

Stroje a zariadenia

Do predmetov financovania je v tejto kategórii zahrnuté financovanie hnuteľných a ostatných technológií a zariadení.  Medzi hnuteľné technológie zaraďujeme vysokozdvižné vozíky, bežné stroje pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo, spracovanie dreva, pokiaľ nemajú kolesá alebo pásy resp. pridelené ŠPZ, ďalej technológie a zariadenia z oblasti odpadového a komunálneho hospodárstva,  univerzálne drevoobrábacie a kovoobrábacie stroje a zariadenia, univerzálne stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie výrobkov z plastických látok, baliace stroje, tlačiarenské stroje, PC a kancelárska technika, medicínska technika, servisná a diagnostická technika, .

Vylúčené sú z tejto kategórie technologické linky akéhokoľvek druhu (súbor viacerých technologicky na seba nadväzujúcich strojov, špecializované jednoúčelové výrobné technológie a tzv. rizikové predmety financovania ako spotrebné predmety pre osobnú potrebu mimo motorových vozidiel, drobný majetok ( t.j. predmety s možnosťou odpisu v roku obstarania), krátkodobý investičný majetok, domáce spotrebiče, stavebné lešenia a šalungy, predmety spojené s nehnuteľnosťami, bezpečnostné video – systémy, poplašné zariadenia, soláriá,gastrozariadenia, zariadenia fitnes štúdií a fitnes náradie, predmety s vysokým rizikom kontaminácie, software (mimo prípadov, kedy je súčasťou ďalších predmetov), hudobné nástroje a zariadenia, umelecké predmety, zvieratá a rastliny, starožitnosti, zariadenia predajní (napr. pulty, regále, chladiace zariadenia, nákupné vozíky, ručné prepravné vozíky), kancelárske zariadenia, hracie automaty, reklamné materiály a mobilné nosiče reklamy, obrazové a zvukové nosiče, zariadenia na veľkochovy zvierat (zvlášť klietky pre nosnice), motorky, štvorkolky, vodné skútre a snežné skútre. Do tejto kategórie zaraďujeme aj financovanie nákladov spojených s montážou a dopravou technológií. Tieto predmety financovania zaraďujeme do kategórie ostatné technológie. Financovanie ostatných technológií je posudzované individuálne a obvykle podmienené ďalším ručením.

Typy financovania

Na tento druh predmetu si môžete vybrať typ financovania: