Finančné riešenia pre poľnohospodárov

V PBFS sme pripravili novú škálu finančných produktov pripravených pre poľnohospodárov. Financujeme nielen nákup nových strojov a vozidiel, ale aj použité stroje, ktoré ste už splatili či nakúpili z vlastných prostriedkov, môžu poslúžiť ako zabezpečenie financovania vašich okamžitých potrieb. V PBFS vieme financovať aj rekonštrukcie poľnohospodárskych nehnuteľností, poľnohospodárske technológie pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, stáda hovädzieho dobytka a podobne.

Spojte sa s našimi regionálnymi zástupcami a dohodnite si stretnutie.

 

Ing. Peter Šebo

vedúci predaja - agroteam

peter.sebo@pbfs.sk

Tel. 0903 705 107

 

Západné Slovensko

Daniel Kuruc

manažér financovania - agroteam

daniel.kuruc@pbfs.sk

tel. 0903 282 191

 

Východné Slovensko

Peter Konček

manažér financovania - agroteam

peter.koncek@pbfs.sk

tel. 0903 663 772

 

Stredné Slovensko

Darina Schmidtová

manažér financovania – agroteam

darina.schmidtova@pbfs.sk

0903 705 193