Kontakty

Fakturačné údaje

PB Finančné služby, a.s.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

IČO: 358 174 53
IČ DPH: SK 7020000680
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
IBAN: SK9065000000000020205580

Korešpondenčná adresa:
Poľná 1
811 01 Bratislava

Kontaktné osoby

Klientský servis:

  • Marta Horínková, marta.horinkova@pbfs.sk, +421 903 262 460
  • Stanislava Magdinová, stanislava.magdinova@pbsf.sk, +421 948 228 951
  • Petra Štefanková, petra.stefankova@pbfs.sk, +421 948 640 054

Kontaktná osoba pre poisťovne:
Viliam Novák,
viliam.novak@pbfs.sk
+421 903 204 259