Kontakty

Všetky kontaktné údaje prehľadne na jednej stránke.

Fakturačné údaje

PB Finančné služby, a.s.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

IČO: 358 174 53
IČ DPH: SK 7020000680
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
IBAN: SK9065000000000020205580

Korešpondenčná adresa:
Poľná 1 811 01 Bratislava

Kontaktné osoby

Kontaktná osoba pre financovanie poľnohospodárov:
Peter Šebo, vedúci predaja – agroteam, peter.sebo@pbfs.sk
0903 705 107

Západné Slovensko: Daniel Kuruc, manažér financovania – agroteam, daniel.kuruc@pbfs.sk
0903 282 191

Stredné Slovensko: Darina Schmidtová, manažér financovania – agroteam, darina.schmidtova@pbfs.sk
0903 705 193

Katarína Brádňanská, manažér financovania – agroteam, katarina.bradnanska@pbfs.sk
0903 483 094

Východné Slovensko: Peter Konček, manažér financovania – agroteam, peter.koncek@pbfs.sk
0903 663 772

Kontaktná osoba pre ostatné financovanie:
Ing. Marta Horínková, marta.horinkova@pbfs.sk,
0903 262 460

Kontaktná osoba pre poisťovne:
Viliam Novák, viliam.novak@pbfs.sk,
+421 903 204 259

Klientsky servis:
Petra Štefanková, petra.stefankova@pbfs.sk,
0948 640 054

Kontakt pre média

Kontaktná osoba pre média

Lýdia Žáčková - Hovorkyňa Poštovej banky, pr@pabk.sk
+421 910 511 452