Finančné produkty

V PBFS sme pripravili novú škálu finančných produktov pripravených pre poľnohospodárov. Financujeme nielen nákup nových strojov a vozidiel, ale aj použité stroje, ktoré ste už splatili či nakúpili z vlastných prostriedkov, môžu poslúžiť ako zabezpečenie financovania vašich okamžitých potrieb. V PBFS vieme financovať aj rekonštrukcie poľnohospodárskych nehnuteľností, poľnohospodárske technológie pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, stáda hovädzieho dobytka a podobne.

Finančné produkty:

  • Obchodné úvery – na nákup nových alebo použitých aktív
  • Obchodné úvery na spolufinancovanie nákupu či budovania aktív s podporou PPA
  • Bezúčelové úvery – na pokrytie prechodného nedostatku peňazí, prípadne na uvoľnenie prostriedkov z aktív nakúpených za vlastné prostriedky
  • Finančný leasing
  • Operatívny leasing
  • Financovanie poľnohospodárskej pôdy
  • Financovanie stáda hovädzieho dobytka
  • Krátkodobé úvery na financovanie nákupu náhradných dielcov, pohonných hmôt a servisných prác

Ak sa chcete dozvedieť viac o financovaní v PB finančné služby, spojte sa so špecialistom vo vašom regióne.