• FINANČNÉ RIEŠENIA
    PRE FARMÁROV

Informácie o spoločnosti

PB finančné služby, a. s. ponúka škálu finančných produktov pripravených pre poľnohospodárov. Financujeme nielen nákup nových strojov a vozidiel, ale aj použité stroje, ktoré ste už splatili či nakúpili z vlastných prostriedkov, môžu poslúžiť ako zabezpečenie financovania vašich okamžitých potrieb. V PBFS vieme financovať aj rekonštrukcie poľnohospodárskych nehnuteľností, poľnohospodárske technológie pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, stáda hovädzieho dobytka a podobne.