Dokumenty na stiahnutie download

Prostredníctvom našich produktov ponúkame financovanie všetkých značiek osobných a úžitkových automobilov bežne predávaných v SR prostredníctvom autorizovaných predajcov. Pri finančnom lízingu je štandardne možné prefinancovať osobné motorové vozidlo do výšky 80% z obstarávacej ceny s DPH, pri úvere do výšky 60% z obstáravacej ceny s DPH. O iných podmienkach sme pripravený rokovať individuálne. V prípade individuálneho dovozu z krajín Európskej únie je možné prefinancovanie vozidla po jeho  legalizácii na Slovensku. V prípade použitých osobných automobilov  k dátumu ukončenia financovania nesmie byť predmet financovania starší ako 8 rokov.

Vzhľadom na zvýšené riziko pri financovaní motorových vozidiel, ktoré sa v SR ako nové nepredávajú, vozidlo nie je určené pre trh EÚ, jedná sa o športové, pretekárske vozidlo prípadne sa jedná o repliku je financovanie takýchto vozidiel podmienené ďalším ručením.

V prípade, že sa jedná o tzv. omladené vozidlo, na vozidle boli vykonané nehomologované prestavby,  úpravy alebo sa jedná o vozidlo, na ktorom bola evidovaná totálna škoda je financovanie takého vozidla zamietnuté.

Na tento druh predmetu si môžete vybrať typ financovania:

Vaše pripomienky

© PB Finančné služby, a. s. 2016. Všetky práva vyhradené. Mapa stránok

Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.