Dokumenty na stiahnutie download

Ponúkame financovanie nehnuteľností určených na podnikateľské účely, medzi ktoré zaraďujeme najmä: administratívne budovy, nebytové priestory, obchodné priestory, polyfunkčné budovy, prevádzkové budovy, priemyselné alebo výrobné budovy, skladové haly, stavby, ktoré majú výrobné, obchodé, alebo kancelárske využitie. Financovanie nehnuteľností je posudzované individuálne.

Na tento druh predmetu si môžete vybrať typ financovania:

Vaše pripomienky

© PB Finančné služby, a. s. 2016. Všetky práva vyhradené. Mapa stránok

Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.