Osobné a užitkové automobily

Osobné a užitkové automobily

  • Financovanie osobných a úžitkových automobilov prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Viac informácií

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

  • Financovanie nehnuteľností určených na podnikateľské účely prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Viac informácií

Nákladné automobily

Nákladné automobily

  • Financovanie nákladných automobilov nad 3,5 t prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Viac informácií

Stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia

  • Financovanie hnuteľných a ostatných technológií a zariadení prostredníctvom lízingu alebo úveru.

Viac informácií

Vaše pripomienky

© PB Finančné služby, a. s. 2016. Všetky práva vyhradené. Mapa stránok

Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.