Faktoring

Získajte svoje peniaze od vašich tuzemských i zahraničných partnerov ešte pred lehotou splatnosti vďaka odkúpeniu pohľadávok.

Bezregresný faktoring

Bezregresný faktoring

Financovanie vašich pohľadávok vrátane ich poistenia

Exportný faktoring

Exportný faktoring

Vďaka Exportnému faktoringu môžete získať až 85% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry. Stačí, ak postúpite pohľadávky doložené faktúrami  a príslušnými  dokladmi potvrdzujúcimi export tovaru na našu spoločnosť.

Regresný faktoring

Regresný faktoring

Financovanie vašich pohľadávok bez poistenia.

Odberateľské financovanie

Odberateľské financovanie

Financovanie vašich dodávateľských faktúr.

Tuzemský faktoring

Tuzemský faktoring

Vďaka Tuzemskému faktoringu môžete získať až 85% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry.

Správa pohľadávok

Správa pohľadávok

Kompletná evidencia pohľadávok, ich spravovanie vo forme upomínania a vymáhania.