Bezregresný faktoring

Bezregresný faktoring

  • Financovanie vašich pohľadávok vrátane ich poistenia

Viac informácií

Exportný faktoring

Exportný faktoring

  • Vďaka Exportnému faktoringu môžete získať až 85% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry. Stačí, ak postúpite pohľadávky doložené faktúrami  a príslušnými  dokladmi potvrdzujúcimi export tovaru na našu spoločnosť.

Viac informácií

Regresný faktoring

Regresný faktoring

  • Financovanie vašich pohľadávok bez poistenia.

Viac informácií

Odberateľské financovanie

Odberateľské financovanie

  • Financovanie vašich dodávateľských faktúr.

Viac informácií

Tuzemský faktoring

Tuzemský faktoring

  • Vďaka Tuzemskému faktoringu môžete získať až 85% hodnoty faktúr do 24 hodín po ich prijatí. Po uhradení faktúry vaším klientom vám doplatíme zvyšných 15 % hodnoty faktúry.

Viac informácií

Správa pohľadávok

Správa pohľadávok

  • Kompletná evidencia pohľadávok, ich spravovanie vo forme upomínania a vymáhania.

Viac informácií

Vaše pripomienky

© PB Finančné služby, a. s. 2016. Všetky práva vyhradené. Mapa stránok

Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.