Lízing

Sme promptní
a ústretoví

Viac informácií

Faktoring

Pomáhame Vám rásť

Viac informácií

Lízing

Financovanie šité na mieru

Viac informácií

Faktoring

Minimalizujeme riziko
nezaplatenia faktúr

Viac informácií
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informácie o spoločnosti

  • Skupina Poštovej banky,  sa dňa 17.7.2012 rozšírila o lízingovú spoločnosť Auto Leas, a.s., ktorá sa zároveň stala jej 100% dcérskou spoločnosťou. Dňom 7.11.2012 spoločnosť zmenila obchodné meno na PB Finančné služby, a.s.
  • Spoločnosť PB Finančné služby, a.s. ešte pod pôvodným obchodným menom pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 2001, v segmente operatívneho lízingu. V súčasnosti ponúka všetky štandardné lízingové služby, ktoré sa nezameriavajú iba na motorové vozidlá, ale zahŕňajú aj prefinancovanie strojov, zariadení, technológií, výpočtovej techniky, ako aj iného hnuteľného a nehnuteľného majetku, so zameraním na korporátnu klientelu.

  • Od októbra 2012 sa spoločnosť zaoberá aj poskytovaním financovania krátkodobých pohľadávok. Tento druh financovania umožňuje zlepšenie cash flow klienta. Financovanie sa realizuje formou odkupu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti, ktoré vznikajú z dodávok tovarov a služieb. Uvedená forma financovania pohľadávok sa nazýva factoring. PB Finančné služby, a.s. poskytuje komplex factoringových služieb, prispôsobený potrebám a požiadavkám klienta. Faktoring, ako finančná služba je vhodná ako pre veľké, tak aj pre stredné a malé podnikateľské subjekty.

Vaše pripomienky

© PB Finančné služby, a. s. 2016. Všetky práva vyhradené. Mapa stránok

Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.